Contributie

De hoogte van de contributie hangt af van de leeftijd en of het een wedstrijd spelend of een recreatief lidmaatschap betreft. De bedragen hieronder zijn inclusief tenuehuur en doortrainen in juni.

Ouders met een laag inkomen kunnen via ‘Leergeld’ een bijdrage in de contributiekosten en kleding ontvangen. Op de website www.leergelddrechtsteden.nl kunt u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Voordat je lid wordt mag je drie keer gratis komen meetraining. Na drie keer trainen vul je het inschrijfformulier in om lid te worden.

Onder 10 €265,00
Onder 12 €265,00
Onder 14 €280,00
Onder 16 €295,00
Onder 18 €310,00
Onder 20 en boven 20 €365,00
++ Toeslag 1e / Landelijk €100,00
Recreanten €185,00

Opzeggen

Een basketbalseizoen loopt van 1 september tot 1 juni. Uitschrijven dient te gebeuren voor 1 mei voorafgaande het nieuwe seizoen. Dit kan via het formulier bij opzeggen.

Wanneer je je na 1 mei uitschrijft, ben je contributie verschuldigd over het gehele volgende seizoen. Bij het eerder uitschrijven tijdens het seizoen is de volledige contributie over het seizoen verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.