Huis- en gedragsregels

• Respecteer iedereen in en rond het veld, kleedruimtes en kantines (tegenstanders, teamgenoten, leiders, trainers, (ass-) scheidsrechters, bezoekers, vrijwilligers en uitbaters).

• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd

• Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders, scheidsrechters en tafelaars voor de wedstrijd /leiding

• We betreden alleen het veld met daartoe bedoelde schoenen (en geen buitenschoenen)

• We gedragen ons sportief en correct, plezier staat voorop

• We accepteren beslissingen van scheidsrechters en de leiding van de club. Oneens zijn mag, maar dat wordt op een normale manier kenbaar gemaakt / besproken.

• Douchen na de wedstrijd of training is gebruikelijk voor elke leeftijd.

• We zijn zuinig op alle materialen van de club: velden, kleedkamers, kantine, kleding en andere voorwerpen in bruikleen.

• Handen thuis, m.b.t. personen en andermans bezittingen.

• Basketbal is een teamsport. Gebrek aan samenspel wordt van geen enkele speler getolereerd.

• Alle leden en ouders worden geacht aanwezig te zijn op iedere algemene ledenvergadering.

• We laten velden, kleedkamers en kantine netjes achter (we ruimen na wedstrijden, gebruik kleedkamers, kantine en openbare ruimtes netjes onze spullen/afval op)

• Bij problemen nemen we contact op met leiding, trainers of bestuursleden van de vereniging

• Absentie en te laat komen: Als lid van de vereniging heeft iedereen de plicht om zich zoveel mogelijk in te zetten voor zijn team, coach, trainer. Dit houdt dus ook in dat je altijd aanwezig en op tijd bent bij trainingen en wedstrijden.

• Aanvangstijd voor een training is 5 minuten voor aanvang training (omgekleed en klaar om te starten)

• Aanvangstijd voor wedstrijden is; bij uitwedstrijden 30 min en bij thuiswedstrijden 45 minuten.

• Leden zorgen ervoor dat de reputatie van club en leden niet wordt beschadigd door uitingen in de (sociale) media, internet, twitter etc.

• Ga verantwoordelijk om met het plaatsen van artikelen en foto’s op internet en facebook, houdt rekening met de privacy van personen en club.

• Taken horen bij het lid zijn van de vereniging (vanaf 12 jaar en voor de ouders van de kinderen onder 12 jaar).

• Tenues zijn in bruikleen en mogen alleen gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten, trainingen e/o wedstrijden. Na ieder gebruik dienen tenues gewassen te worden en aan het eind van het seizoen te worden ingeleverd bij de trainer e/o coach.

• Drugs- en wapenbezit is ten strengste verboden in de ruimtes van de vereniging en die van de tegenstander(s).