Vertrouwenspersoon

Dat sporten gezond is weten we allemaal. We zijn dan ook blij om te zien dat de vereniging groeit en steeds meer mensen enthousiast gaan basketballen. Devel Heroes doet er alles aan om ervoor te zorgen dat dit zo veilig mogelijk gebeurt.

Naast de reguliere maatregelen zoals reglementen en gedragscodes heeft de vereniging drie Vertrouwens Contactpersonen. Het is de taak van de Vertrouwens Contactpersonen (VCP) om te ondersteunen waar nodig is.

Meestal wordt er direct aan seksuele intimidatie gedacht, maar het is veel breder dan dat. Je veilig voelen betekent ook dat je je een onderdeel voelt van de groep, dat er niet wordt gediscrimineerd, dat je het gevoel hebt je mening te kunnen geven en dat deze ook wordt gerespecteerd. Maar ook bij vermoedens van drank- of drugsgebruik, een onveilige privé situatie en ieder ander gevoel van onbehagen, kan er contact met een VCP worden opgenomen.

Kim van Dijk-Geers

Vertrouwenspersoon@develheroes.nl